در این ویدیو، توضیحاتی درباره بیماری کرونا و راههای جلوگیری از آن را مشاهده می کنید.